יום שלישי, 6 במרץ 2012

קורס פיסול במתכות - metal sculpture course

תוכנית הלימודים של שנה"ל 2011-12 כוללת קורס פיסול במתכות. הסטודנטים למדו טכניקות בסיסיות של נפחות ושל עבודה במתכת, כגון חיתוך, ריתוך, הלחמה, ריקוע ועוד. בתחלק הראשון של הקורס הסטודנטים עבדו על פסל מברזל, בחלק השני המשימה היא ליצור עבודה מנחושת.

As part of the curriculum of the 2011-2012 academic year students participate in a metal sculpture course. In this course the students learn basic blacksmithing techniques as well as metal processing skills such as cutting, welding, soldering and forming. The first part of the course focusses on iron-sculpture, while in the second part students create a sculpture from copper sheet.הינה כמה מהתוצאות של החלק הראשון של הקורס: פסלי ברזל:

Here are some of the creations of the first part: iron sculptures:

עבודה על פסלי גבס - work on plaster sculptures

בשנת הלימודים 2011-2012 נפתח קורס חדש בשם "לגעת בחומר" - קורס פיסול עם אקסל אוולד. בקורס לומדים מושגי יסוד של אמנות הפיסול ומפסלים במגוון של חומרים וטכניקות.

בשבועות האחרונים הסטודנטים עובדים על פיסלי גבס בטוכניקה של בניה עם רשת ברזל. נקודת המוצא של הפסלים היתה לימוד של עצמות. כל סטודנט בחר עצם או קטע של עצם אשר אותו פיסל בחימר. בהמשך הסטודנטים התבקשו להכין סקיצה בחימר בהשראת האצם. אותו פסל שימש כדגם לפסל הגבס.

In the 2011-2012 academic year we are offering a new sculpture course with Axel Ewald - intitled: "Hands to Materials". In the course students get to know the basic concepts of sculpture and are exposed to a variety of different materials and techniques.


In recent weeks students have been working on plaster sculptures, using the technique of building on a framework of metal netting. We took as a starting point the study of animal bones or bone fragments, which - to start with - the students had to copy in clay. Then the students were asked to create a sculptural sketch in clay - inspired by the bone form - which then served as a model for the plaster sculpture.


כהכנה לפסל הגבס הסטודנטים הכינו שלד מרשת ברזל שעליה בנו את הצורה בבנית שכבות גבס.

As a basis for the plaster sculpture students prepared a framework of wire-netting, on which they then built up several layers of plaster.אחרי בנית שכבות מספיקות של חומר ניתן לפסל את הצורה בעזרת מגוון של כלים: גרזנים, מפסלות, שופינים ונייר שיוף.

After having built up sufficient thickness of material, the form can be further sculpted by using a variety of different tools: plaster axes, carving knives, rasps and sandpaper.