יום שלישי, 28 בפברואר 2012

פרויקט עיצוב סביבתי - environmental design project

site at beginning of design process  - הכיכר בהרדוף בתחילת הפרויקט

פרויקט עיצוב סביבתי - כיכר תנועה בהרדוף


מספטמבר 2011 סטודנטים משנה ב', ג' ו-ד' עובדים על פרויקט עיצוב סביבתי. בחרנו כנושא הפרויקט כיכר תנועה בקיבוץ הרדוף. תהליך העיצוב התחיל עם מחקר האתר כולל צילומים, לקחת מדידות, רישומים וראיונות עם תושבים ועובדי היוזמות הצמודות לכיכר. מתוך תוצאות המחקר הגדרנו את משימות הפרויקט וקוים מובילום לעיצוב האמנותי של הכיכר. ביניהם: התיחסות לסביבה, התיחסות לתנועה המעגלית, שימוש בחומרים טבעיים, פיתוח מוטיבים של קהילה, תנועה, מרכז והיקף. במשך 3 שבועות בספטמבר הסטודנטים עבדו על סקיצות ודגמים.

Environmental Design Project - roundabout in Harduf


From the beginning of September 2011 students of the 2nd, 3rd and 4th year have been working on an environmental design project. We chose as our project a roundabout in Harduf. We began the project with a study of the site and its environment, including taking measurements, drawings and interviews with people living in the community and coworkers of the neighboring work-places.Based on the summary of this initial research we defined the objectives and guiding principles of our artistic design efforts. Among these we decided to focus on the motifs of turning movement, of center and periphery, and of individual versus community. In the course of 3 weeks the students worked on a number of sketches and models, both two- and three-dimensional.

   work on one of the models - עבודה על אחד הדגמים
    presentation of the models and sketches to the Harduf community  - הצגת הדגמים והסקיצות לקהילת הרדוף


the final model - הדגם הסופי

מתוך מגוון הרחב של דגמים וגישות בחרנו דגם אחד.
אחרי תקופה של חיפוש והזמנת חומרים ביצוע הפרויקט יצא לדרך בדצמבר 2011.

From the wide range of models and approaches we finally chose one model.
After a period of searching for and ordering appropriate materials the realization of the project got going in December 2011.


placing large rocks in the center - הנחת הסלעים במרכז הביבר
compacting gravel -  הידוק מחלוטה


laying river boulders in concrete - הנחת חלוקי נחל

ביצוע הפרויקט הכיל הנחת הסלעים הגדולים במרכז הכיכר, פיזור והידוק מחלוטה, הנחת חלוקי נחל בתוך בטון, חפירת תעלה והעמדת עמודי עץ, יציקת העמודים בבטון ופיזור אדמה לקראת שתילה. בחלק העבודות השתלבו אנשי הקהילה וילדי ביה"ס וולדורף בהרדוף.

The realization process included placing large boulders in the center of the traffic island, laying river boulders into a bed of concrete, paving with natural flagstones, placing and casting wooden poles in concrete and spreading earth in preparation for planting. In part of the work members of the Harduf community and High School pupils of the Harduf Waldorf School participated.

creating the "river bed" - "בנית "זרם חלוקת הנחלRachel provides high water pressure - רחל מספקת לחץ מים גבוה
stone paving  - עבודות ריצוף

placing the wooden poles - העמדת העמודים
casting the poles in concrete - יציקת העמודים בבטון


 Axel guides the concrete-אקסל מכוון את הבטון
spreading concrete - פיזור הפטון


after casting the poles - אחרי היציקה

 high school pupils give a hand - ילדי כיתות ט' ו-י' עוזרים בפיזור האדמה
 the traffic island to date -  28.2.2012 - הכיכר היום